Lärare i moderna språk sökes!

Är du själv eller känner du en lärare i moderna språk; tyska eller spanska och som har två timmar ledigt varje vecka? Vi söker just nu en ämneslärare i tyska och/eller spanska för anställning läsåret 2018-2019 till våra femton elever i årskurs sex. Läs vår annons på arbetsförmedlingen och ring rektor Karin Kärnefelt 0411-211388.

Vi söker vikarie till årskurs 2!

Grundskolläraren i årskurs 2 ska vara föräldraledig nästa läsår, varför vi nu söker en vikarierande grundskollärare till blivande årskurs 2 från den 13 augusti. Är du vår nya kollega eller känner någon som är nyfiken på att bli en i Villa MY-kollegiet – ring rektor Karin Kärnefelt 0411-211 388.

Trädgårdsfest 16 maj!

Varmt välkommen till Villa MYs årliga trädgårdsfest för förskola, fritids och skola!
Onsdagen den 16 maj kl 16-18. Vi är utomhus i alla väder men hoppas naturligtvis på värmande solstrålar. Barnen bjuder på framträdande, något gott att fika på (till självkostnad) och härlig Villa MY-gemenskap. Vi ses!

Vi söker en ny kollega – en montessorigrundskollärare!

Till hösten förväntas skolan välkomna ytterligare ca 15 elever varför vi nu söker en kollega som är trygg i sin yrkesroll som montessorigrundskollärare, med anställning från hösten 2018. Vår nya medarbetares uppgift är att med montessoripedagogikens filosofi och metod handleda eleverna i sitt lärande så att de når så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling under åren vid Villa MY (F-6). Som grundskollärare vid Villa MY arbetar man i arbetslag där både det kollegiala lärandet och utvecklingen av utbildningen är en del av vardagen. Vår nya kollega är trygg, pigg och nyfiken i sin roll som lärare och ser möjligheter i att arbeta i team och åldersblandade grupper. Några års erfarenhet av arbete vid en montessoriskola är en merit medan lärarlegitimation för grundskolans tidigare år dvs låg- och mellanstadie är ett krav. Påbyggnadsutbildning med montessoripedagogik för åldrarna 1-12 år är önskvärt och skall om den saknas, genomföras enligt överenskommen tidsplan. Villa MY arbetar åldersintegrerat i huvudsak men det kan förekomma åldershomogena grupper i vissa aktiviteter/moment eller åldrar. Det är därför viktigt att ha förmågan att samarbeta och samverka med skolans samtliga personal (ca 30 anställda). Villa MY är en liten trygg skola där det är möjligt att få växa i sin yrkesroll. Hösten 2019 planeras vi även för att en ny skolenhet ska starta i västra delen av Ystad, Villa Sjöstadens Montessori. Kontakta rektor Karin Kärnefelt för mer information om tjänsten, 0411-211388. Varmt välkommen till Villa MY!

Läsårstider 2017-2018

Läsåret 207-2018
15 augusti fritids stängt
17 augusti skolstart 8.30
25 september studiedag, fritids öppet med vikarier, förskola stängt
vecka 44 höstlov
18 november öppet hus 10-12
21 december jullov skolelever
27-29 december vinteride för Villa MY
10 januari skolstart 8.30
20 januari öppet hus 10-12
vecka 8 februarilov
9 mars studiedag, all personal får montessoriutbildning, Villa MY stängt
vecka 13 påsklov
30 april lovdag, förskola och fritids öppet
11 maj lovdag, förskola och fritids öppet
13 juni skolavslutning i Mariakyrkan 17.00

Med reservation för eventuella ändringar.

Skolinspektionen ger Villa MY tummen upp!

 

Skolinspektionen genomförde en regelbunden tillsyn vid Villa MY den 30 september.
Beslutet visar att Villa MY (skola och fritidshem) uppfyller författningarnas krav och ger tummen upp för samtliga fem delar som särskilt granskats; Undervisning och lärande, trygghet och studiero/åtgärder mot kränkande behandling, styrning och utveckling av verksamheten, förutsättningar för utbildningen vid skolenheten, utveckling av utbildningen vid skolenheten.