Läsårstider 2017-2018

Läsåret 207-2018
15 augusti fritids stängt
17 augusti skolstart 8.30
25 september studiedag, fritids öppet med vikarier, förskola stängt
vecka 44 höstlov
18 november öppet hus 10-12
21 december jullov skolelever
27-29 december vinteride för Villa MY
10 januari skolstart 8.30
20 januari öppet hus 10-12
vecka 8 februarilov
9 mars studiedag, all personal får montessoriutbildning, Villa MY stängt
vecka 13 påsklov
30 april lovdag, förskola och fritids öppet
11 maj lovdag, förskola och fritids öppet
13 juni skolavslutning i Mariakyrkan 17.00

Med reservation för eventuella ändringar.

Skolinspektionen ger Villa MY tummen upp!

 

Skolinspektionen genomförde en regelbunden tillsyn vid Villa MY den 30 september.
Beslutet visar att Villa MY (skola och fritidshem) uppfyller författningarnas krav och ger tummen upp för samtliga fem delar som särskilt granskats; Undervisning och lärande, trygghet och studiero/åtgärder mot kränkande behandling, styrning och utveckling av verksamheten, förutsättningar för utbildningen vid skolenheten, utveckling av utbildningen vid skolenheten.