Villa Sjöstadens Montessori

Villa Sjöstadens Montessori öppnar tidigast 2020 men redan nu går det bra att göra köanmälan både till förskola och grundskola. Erbjudande om plats sker enligt urvalsprincipen montessoriförtur och därefter är det ködatum som gäller. Våren 2020 öppnar förskolan för åldrarna 1 till 5 år och hösten 2020 välkomnas elever i årskurs F-3.

Öppet hus 26/1-2019

Varmt välkommen till Villa MY inför skolvalet 2019, lördagen den 26 januari kl 10 – 12. Såväl förskola som grundskola håller öppet för besök. Pedagoger i förskola och förskoleklass finns närvarande för samtal, rundvisning och frågor.

Skolvalet i Ystads kommun genomförs under några veckor i februari månad. För er som ska välja kommer information i god tid från Ystads kommun. Oavsett om ni väljer kommunal eller vår fristående skola, skall skolvalet göras digitalt på Ystads kommuns hemsida. Tänk dock på att Villa MY administrerar sin egen kö och påbörjar antagningsprocessen i januari då de första erbjudanden om plats skickas till de familjer som kan åberopa förtur (syskonförtur alternativt montessoriförtur). Därefter erbjuds familjer plats efter ködatum. Villa MY har 16 platser till hösten 2019 i tvåparallelliga F-1:or. Först 2020 öppnar Villa Sjöstadens Montessori men det går bra att redan nu ställa sig i kö till verksamheten genom att välja enhet i köanmälan på denna hemsidan.
Köanmälan till vår förskola görs på hemsidan. Välj skolenhet, Villa MY, Villa Sjöstadens Montessori eller båda. Erbjudande om plats görs i huvudsak halvårsvis och baseras på syskonförtur/montessoriförtur och ködatum.

Läsårstider

Läsårstider 2018-2019

vecka 44 höstlov
21 december – 8 januari jullov
vecka 8 februarilov
13 mars studiedag, Villa MY har stängt för utbildning
vecka 16 påsklov
13 juni skolavslutning

22 augusti skolstart läsår 2019-2020

Skolinspektionen ger Villa MY tummen upp!

 

Skolinspektionen genomförde en regelbunden tillsyn vid Villa MY den 30 september.
Beslutet visar att Villa MY (skola och fritidshem) uppfyller författningarnas krav och ger tummen upp för samtliga fem delar som särskilt granskats; Undervisning och lärande, trygghet och studiero/åtgärder mot kränkande behandling, styrning och utveckling av verksamheten, förutsättningar för utbildningen vid skolenheten, utveckling av utbildningen vid skolenheten.