Villa MY firar 10 år!

Det är härligt att fira tillsammans!

Onsdagen den 25 september firar vi att det är 10 år sedan vi invigde skolan. Då hade skolan sex förväntansfulla elever och lika förväntansfulla pedagoger (1 anställd!) och föräldrar. Vi är så tacksamma och glada för dessa tio år tillsammans!
Stadigt har skolan vuxit (idag 166 barn och 32 personal) och utvecklats till den montessoriskola som ägarna Anette Ek och Camilla Samuelsson hade visionen om för 10 år sedan. En liten och trygg skola för alla barn, elever och personal att växa i, varje dag. En montessoriskola där barnen/eleverna/pedagogerna utvecklas utifrån sina förutsättningar/intressen och känner lusten att lära mer, mer mer! Vägledda av inspirerande pedagoger ska varje barn/elev få verktyg att bli sitt allra bästa jag, självständig och trygg i sig själv att utvecklas till den världsmedborgare som framtiden behöver.

Nu firar vi vår första nolla tillsammans med barn, elever, personal och alla de känner sig nära oss i
Villa MY-familjen.Vi firar mellan 13 och 14!

Lusten att lära mer gäller fortsatt för alla Villa MY:are – nu tar vi sikte mot nästa nolla – 2029!

Öppet hus i förskolan!

Varmt välkommen att besöka vår lilla trygga förskola belägen på regementsområdet, nära stad, skog och strand. Förskolan har 50 platser och fyra avdelningar, i anslutning till
montessoriskolan med årskurs F-6. Barn som går i vår förskola har förtur till plats i förskoleklassen, vilket skapar trygghet för alla.

Söndagen 6 oktober 2019 kl 10-12
Söndagen den 19 januari 2020 kl 10-12

Välkommen!

 

Villa Sjöstadens Montessori

Villa Sjöstadens Montessori öppnar ht 2020 men redan nu går det bra att göra köanmälan både till förskola och grundskola. Erbjudande om plats sker enligt urvalsprincipen montessoriförtur, syskonförtur och därefter är det ködatum som gäller. Förskola för åldrarna 1 till 5 år och skola för årskurs F-3 öppnar ht 2020.

Skolinspektionen ger Villa MY tummen upp!

 

Skolinspektionen genomförde en regelbunden tillsyn vid Villa MY den 30 september.
Beslutet visar att Villa MY (skola och fritidshem) uppfyller författningarnas krav och ger tummen upp för samtliga fem delar som särskilt granskats; Undervisning och lärande, trygghet och studiero/åtgärder mot kränkande behandling, styrning och utveckling av verksamheten, förutsättningar för utbildningen vid skolenheten, utveckling av utbildningen vid skolenheten.