Lärarbehörighet

Villa MYs personal är välutbildad,  94% har lärarbehörighet i de ämnen de undervisar i. 8 av 10 har dessutom påbyggnad med montessoripedagogik medan samtlig personal på skolan har gått introduktionskurs i montessori-pedagogik. Vid Villa MY förskola har 6 av 10 legitimation för undervisning förskola, en förskollärare har småbarnspedagogubildning. Samtlig personal har eftergymnasial utbildning eller introduktionskurs i montessoripedagogik. Kort och gott; kompetent personal!

Öppet hus på förskolan!

Förskolan vid Villa MY har öppet hus lördagen den 11/5 kl 10-12.
Varmt välkommen!

PS. Förskoleplaceringarna inför hösten i förskolan skickas just nu ut.
Ställ ert/era barn i kö genom att klicka på kö-knappen på hemsidan.
Villa MY har egen kö, skild från Ystads Kommun.
Syskonförtur sedan montessoriförtur och därefter ködatum gäller för placering.
Det är därför viktigt att ni anger i köanmälan att det finns syskon som redan går i vår förskola/skola samt vilken annan montessoriskola som ert barn eventuellt redan har gått i.

Villa Sjöstadens Montessori

Villa Sjöstadens Montessori öppnar ht 2020 men redan nu går det bra att göra köanmälan både till förskola och grundskola. Erbjudande om plats sker enligt urvalsprincipen montessoriförtur, syskonförtur och därefter är det ködatum som gäller. Förskola för åldrarna 1 till 5 år och skola för årskurs F-3 öppnar ht 2020.

Läsårstider

Läsårstider 2018-2019

vecka 44 höstlov
21 december – 8 januari jullov
vecka 8 februarilov
13 mars studiedag, Villa MY har stängt för utbildning
vecka 16 påsklov
13 juni skolavslutning

22 augusti skolstart läsår 2019-2020

Skolinspektionen ger Villa MY tummen upp!

 

Skolinspektionen genomförde en regelbunden tillsyn vid Villa MY den 30 september.
Beslutet visar att Villa MY (skola och fritidshem) uppfyller författningarnas krav och ger tummen upp för samtliga fem delar som särskilt granskats; Undervisning och lärande, trygghet och studiero/åtgärder mot kränkande behandling, styrning och utveckling av verksamheten, förutsättningar för utbildningen vid skolenheten, utveckling av utbildningen vid skolenheten.