Anmäl ditt barn till Villa Montessori Ystad genom att fylla i formuläret nedan

När anmälan görs till förskola sker en anmälan till f-klass automatiskt.

Dagens datum

Anmälan avser
FörskolaSkolaFritidshem

Önskemål om startdatum (måste anges)

Barnets namn (måste anges)

Barnets personnummer (måste anges)

Vårdnadshavarnas namn (måste anges)

Har syskon på förskolan/skolan

Har gått i montessoriförskola/skola
FörskolaSkola

Namn på förskola/skola

Bosatt i Ystads kommun

Annan kommun

Om annan kommun, vilken?

Adress (måste anges)

Telefon (måste anges)

E-postadress (måste anges)

Meddelande