Villa Montessori Ystad

Villa Montessori Ystad – en liten och trygg montessoriskola i Ystad.

Bärande tankar

Villa MY erbjuder en kvalitativ montessoriverksamhet i enlighet med Maria Montessoris pedagogik samt med stöd av de läroplaner och riktlinjer som finns för förskolan, grundskolan och fritidshemmet. Villa MY är en verksamhet där alla känner närhet till varandra och glädje inför varje skoldag och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Entreprenörskap och hälsa skall gå som en röd tråd genom hela utbildningen från förskola till grundskola, fritidshem. Villa MY har ett holistiskt synsätt, alla delar hör ihop och är beroende av varandra.

Åldersblandat – skapar trygghet och ro för lärande

Att arbeta åldersblandat hjälper barnen att växa. Barn ser andra barn arbeta med uppgifter och blir nyfikna, inspirerade. Det yngre barnet kan få hjälp av det äldre barnet vilket är unika lärtillfällen. Barnen arbetar utifrån individuella planeringar vilket gör att varje barn får rätt utmaning och uppgifter som är anpassade för individen. Samverkan sker enligt ett dokumenterat årshjul mellan förskolans alla avdelningar, skolans F-klass, lågstadium och mellanstadium.