Föräldraföreningen gör en paus under läsåret 2016/17. Klassföräldrarna medverkar vid skolans samverkansmöten.

I samband med att skolan startades samlades vi föräldrar som då hade barn i skolan och insåg att vi kunde stötta och bidraga med våra tankar och även samordna och initiera spännande utvecklande aktiviteter tillsammans med skolan eller enskilt.
Syftet med föräldraföreningen är att på ett positivt sätt stärka samverkan mellan skola, hem och barn/elever men även vara ett bollplank till skolans ledning vid sk samråd. Under åren som gått har vi bl a arrangerat skolgårdsarbete/montessoridagen, skoldisco, föreläsningsserie om särskilda behov, samrådsmöten samt i samverkan med skolan två hälsoföreläsningar. Medlemsavgiften är fastställd till 100 kr/familj och år. Sätt in 100 kr å föreningens egna konto på:
Sparbanken Syd (9570) 525.007.466-2.
Kontakt

Välkommen!