Fritidshemmet Ametisten (F-2) och Safiren (3-6)

Kickarna-pa-sin-plats

Pedagogiken följer barnet hela dagen

Mobilnummer till fritidshemmet
Ametisten 0733-45 52 80 Safiren 0733-45 52 99

Fritidshemmet är en plats för kreativitet, lek och lärande i samma lokaler som skolan. Fritidshemmet har kreativt skapande, rörelse, drama, utevistelse som stående punkter i veckan där alla fritidsbarn deltar. De erbjudna aktiviteterna varieras med ett valbart utbud under veckan som följer barnens lust och behov. Vi erbjuder även kulturfritids; just nu piano, teatergrupp och sång. Barnen har naturligtvis även möjlighet att arbeta med skolarbete i klassrummen under fritidstiden.

Alla vårdnadshavare kan anmäla sig till PrestoHome,vårt dokumentationssystem för förskola och fritidshem. Inloggning till appen för Android/iPhone erhålls av fritidspersonalen. Via PrestoHome kan vårdnadshavare göra sjukanmälan samt se vad vi arbetar med på fritidshemmet. Vårdnadshavare bosatta i Ystads kommun ska även hantera schema och omsorgsbehov (för beräkning av avgift) i Ystad kommuns e-tjäns https://minasidor.ystad.se/s/skolaochforskola

Välkommen till fritidshemmet Ametisten och Safiren!