Klass 4-6 Pärlan

En lugn, inspirerande klassrumsmiljö samt åldersblandning skapar trygghet och studiero

Skoldagen börjar lugnt med tyst läsning och yoga/hjärngympa. Efter detta sätter arbetet igång i form av olika ämnesgenomgångar i ma/sv/eng samt arbetspass då barnen arbetar helt individuellt med sina planeringar. Under ämnesgenomgångarna är eleverna indelade i olika grupper utifrån ålder och kunskapsnivå. Eftermiddagarna ägnas åt bl.a. entreprenörskap, bild, hemkunskap, musik, slöjd och idrott. Pärlan arbetar utifrån teman som utgår ifrån samtliga  NO/SO – ämnen, samt teknik.

Läsåret 2017/18 har Pärlan 30 elever. Två pedagoger arbetar i klassen;
Haidi och Anna L.

Schema för 4-6

måndag 08.30-14/15.00
tisdag 08.30-14.00
onsdag 08.30-14/15.00
torsdag 08.30-15.00
fredag 08.30-13.00