Lärarbehörighet

Villa MYs personal är välutbildad,  94% har lärarbehörighet i de ämnen de undervisar i. 8 av 10 har dessutom påbyggnad med montessoripedagogik medan samtlig personal på skolan har gått introduktionskurs i montessori-pedagogik. Vid Villa MY förskola har 6 av 10 legitimation för undervisning förskola, en förskollärare har småbarnspedagogubildning. Samtlig personal har eftergymnasial utbildning eller introduktionskurs i montessoripedagogik. Kort och gott; kompetent personal!