Öppet hus på förskolan!

Förskolan vid Villa MY har öppet hus lördagen den 11/5 kl 10-12.
Varmt välkommen!

PS. Förskoleplaceringarna inför hösten i förskolan skickas just nu ut.
Ställ ert/era barn i kö genom att klicka på kö-knappen på hemsidan.
Villa MY har egen kö, skild från Ystads Kommun.
Syskonförtur sedan montessoriförtur och därefter ködatum gäller för placering.
Det är därför viktigt att ni anger i köanmälan att det finns syskon som redan går i vår förskola/skola samt vilken annan montessoriskola som ert barn eventuellt redan har gått i.