Dagens datum (åååå-mm-dd) (måste anges)

Vilken enhet avser köanmälan?
Villa MYVilla Sjöstadens Montessori

Köanmälan avser
FörskolaF-klass & skolaFritidshem

Önskemål om startdatum (måste anges)

Barnets namn (måste anges)

Barnets personnummer (måste anges)

Vårdnadshavarnas namn (måste anges)

Har syskon på förskolan/skolan

Har gått i montessoriförskola eller -skola
FörskolaSkolaNej

Om barnet gått på en montessoriskola tidigare, ange namn på förskola/skola

I vilken kommun är barnet bosatt? (måste anges)
Ystads kommunAnnan kommun

Om annan kommun, vilken?

Adress (måste anges)

Telefon (måste anges)

E-postadress (måste anges)

Meddelande

Jag ansvarar att uppgifterna som angivits är korrekta (måste anges)

Jag godkänner att personuppgifterna registreras i våra köregister (vid avanmälan tas uppgifter bort) (måste anges)