Villa Sjöstadens Montessori öppnar ht 2021 men redan nu går det bra att göra köanmälan både till förskola och grundskola. Erbjudande om plats sker enligt urvalsprincipen montessoriförtur, syskonförtur och därefter är det ködatum som gäller. Förskola för åldrarna 1 till 5 år och skola för årskurs F-3 öppnar ht 2021.