Lilla och Stora Diamanten, Lilla och Stora Kristallen

Liten och trygg förskola på regementsområdet för alla barn att växa i

Kristallen

Villa MY arbetar med

  • Montessoripedagogik – de fem stora lektionerna
  • Entreprenörskap
  • Hälsa

På detta sätt säkerställer vi de mål vi ska sträva mot enligt Lpfö-98 (läroplanen för förskolan som reviderades 2010).  Alla strävansmålen täcks under en treårsperiod. Under de fem stora lektionerna arbetar vi med språket och matematiken samt jorden, livet och människan.

Villa MY är den lilla trygga förskolan med engagerade pedagoger som arbetar med ledorden trygghet, glädje (barnets inneboende kraft) och utveckling (socialt, mentalt, fysiskt, kunskapsmässigt). En dag i veckan förläggs lärandet till den inspirerande utemiljön i Sandskogen eller på annan plats i närmiljön utifrån barnens intresse och behov.

Villa MY har en egen kö, skild från Ystads kommun, anmäl er genom formuläret på hemsidan. De fyra avdelningarna har idag plats för 50 barn. Anmäl kan göras från att barnet har fått sitt personnummer. Anmäl gärna till båda skolenheterna; Villa MY respektive Villa Sjöstadens Montessori som öppnar ht 2020. Observera att det är separata köer till förskola och skola.