Om Monteprenör AB

Monteprenör AB

Namnet är en mix av montessoirpedagogik och entreprenörskap. Bolaget ägs i lika delar av Anette Ek och Camilla Samuelsson, lokalt förankrade i Ystads kommun. I styrelsen ingår Max Ek (IT-branschen) och Håkan Samuelsson (byggbranschen).

Vår historia

År 2006 träffas Anette och Camilla första gången i ett gemensamt entreprenörsprojekt i Ystad-Österlenregionen i ett utbyte mellan ungdomar, lärare i regionen och på Bornholm och som vill lära sig mer om entreprenörskap. Ett flertal livliga diskussioner utmynnar i ett förtroende att gemensamt skapa en montessorigrundskola med värdeorden nyfikenhet och inkludering. Barn ska få lära när fönstret är öppet för lärande, inte när läraren har bestämt att undervisning ska ske. Den 18 augusti 2009 startar skolan. Med sex nyfikna elever och lika nyfikna men modiga föräldrar! En nyutbildad grundskollärare, Haidi anställs till skolstarten. Vid invigningen av Västra Sjöstadens skola den 18 september 2009 finns kommunfullmäktiges ordförande, Thomas, på plats och klipper det svenska bandet medan barnen sjunger inövade stämningsfulla sånger under ledning av Haidi.

I början av år 2010 kom vår första utmaning när rektor Anette plötsligt blir allvarligt sjuk och försvinner från verksamheten under lång tid. Samtidigt växer skolan snabbt och det anställs härliga montessorilärare som hjälper oss att växa i montessoripedagogiken. Skolinspektionen genomför en första etableringsinspektion av verksamheten. Efterfrågan på en förskola i samma lokaler börjar växa och drömmen om en förskola mynnar ut i att Ystads kommun 2011 ger oss tillstånd att starta en förskola. I och med detta får verksamheten fortsatt hyra lokalerna på Berghusa men bara ett år i taget…vilket är en tydlig stressfaktor under flera år. Monteprenör blir nominerade till Tillväxtpriset i Sydöstra Skåne för första gången.

År 2012 sägs plötsligt hyreskontraktet upp när Ystads kommun ska satsa på storskalig barnomsorg i lokalerna. Verksamheten är husvill och söker efter lokal i hela Ystads kommun. Fastighetsägaren Mustafa kommer som en räddande ängel och iordningställer lokalerna på regementsområdet till oss för inflyttning hösten 2013. Skolbarnens smeknamn på skolan är Bästa Sjöstadens skola och Monteprenör blir åter nominerade till Tillväxtpriset i Sydöstra Skåne och kommer till final.

Under sex månader 2013 driver Monteprenör två montessoriförskolor; Västra och Östra fram tills den stora flytten går av stapeln sommaren 2013. Detta var en intensiv tid. Skolan byter namn till Villa Montessori Ystad, Villa MY. Skolkoncernen John Bauer går i konkurs och inget skolföretag i Sverige får längre låna pengar. Så även vår verksamhet som i detta läge är helt obelånat. Monteprenör är nära konkurs på grund av ökade kostnader/investeringar och minskade intäkter. Ägarna går in med ytterligare eget kapital för att säkra verksamhetens framtid. Skolinspektion genomförs i skolan med bra betyg både av tjänstemän, vårdnadshavare, elever och personal. Vi är på banan igen! 2014 kopplar vi in kollektivavtalet, Almega Friskoleavtalet.


2015 drabbas lokalerna på regementet av en stor vattenskada och både förskola och grundskola får tillfälliga lokaler och mycket tid ägnas åt logistik mellan olika skolhus. Nya ljuddämpande golv läggs in och efter 6 månader kan F-klass och förskola flytta in i sina gamla klassrum.

År 2016 är skolan väldigt populär och vi är fullt utbyggda och har dessutom en lång kö till såväl förskola som grundskola. Samma år inrättas karriärtjänst i skolan (Haidi är vår förstelärare) och samtidigt öppnar vi upp nya småbarnsavdelningar när den sista delen av skolhuset tas över. Nu hyr Villa MY hela skolhuset och får ett fint flöde mellan avdelningar och skola. Skolan har en ny skolinspektion utan anmärkningar. Vi är på rätt väg och implementerar vision 2020.


År 2017 beslutas att anställa skolans första externa rektor, Karin. Nu kan ägarna Anette och Camilla ta ett steg tillbaka och fokusera på vägledande och stödjande insatser. Skolgården rustas upp med hjälp av ett välkommet stöd från Boverket. Från hösten 2018 får skolan en anställd rektor för både skola och förskola medan Anette tar tjänstledigt för att göra annat i livet. Förskolans gård förses med en vackert åretruntgrön gräsmatta. I september 2019, efter 13 års visionsarbete får Monteprenör äntligen godkänt av Skolinspektionen respektive Ystads kommun att starta ytterligare en enhet förskola till årskurs 6 i Ystad, Villa Sjöstadens Montessori. Samtidigt firar vi 10 år tillsammans!


Våra grundare

Camilla Samuelsson

Skolchef

Som barn var jag blyg men sades ha glitter i ögonen och var full av glädje och energi. Jag var kreativ och startade många olika projekt. Uppvuxen i Lund med pappa egenföretagare och mamma inom kultursektorn, var jag 1974 den första i klassen med skilda föräldrar. Detta har präglat mig till att bli både självständig och driven men även sensitiv. Jag hade förmånen att ha många fina förebilder i skolan och fritidshemmet, personer som såg MIG. Detta var oerhört värdefullt för att bli ”hel” när man vid denna tiden var ett utsatt ”skilsmässobarn” som oxå en kort tid råkade ut för utanförskap på grund av detta. Vilken enorm skillnad från idag! Jag gillade allt med skolan, även skolmaten! Mitt första jobb var som kolumnist för en ungdomstidning, sedan jordgubbsplockare och städare. Efter arbete i New York som aupair och ekonomistudier i Lund (där jag träffade min Håkan i kören på Östgöta 1988) blev det karriär inom marknadsföring och reklam i Malmö. Efter åtta år som sk påläggskalv i koncernen fick jag avsluta min tjänst när jag blev mamma och min nya livsgärning började ta form. Idag vet jag vilken oerhörd kraft det finns inom mig och inom mina medmänniskor och hur viktigt det är att vara sann mot sig själv och sina nära. Denna insikten förde mig hem till montessoripedagogiken.

Anette Ek

Styrelse

Jag var ett barn med hög känslighet. Lekte gärna själv med träden i skogen men lika mycket så hittade jag vänner över allt och i alla former, ålder och form hade ingen betydelse. Stenar, hästar, gubbar och barn. Alla sågs som lika potentiella lekkamrater och jag var gränslös och såg aldrig några problem. Målinriktad och stort behov av att ge och få trygghet och kärlek. Jag är kräfta och min familj är viktig. Ni är viktiga. Barnen och ungdomarna är viktiga och jag är en krigare mot orättvisor och jag är aktivist, fast på ett mjukt sätt. Jag är uppväxt i Bjärred och är född i Malmö. Har egentligen aldrig haft problem förutom att jag var väldigt liten och tunn och alltid hade ont i magen, förmodligen från en icke upptäckt laktosintolerans som barn. Skulle bli säljare och jobba med reklam det har jag alltid vetat och det har styrt mitt yrkesval. Jag jobbade i skobutik och passade döva och handikappade barn i gymnasiet. Mitt första jobb fick jag som 12 åring och då noppade jag gräslök. Man plockar bort det gula längst ut på gräslöken innan de säljs. Lönen sparade jag i bibeln. I gymnasiet läste jag ekonomi med inriktning marknadsföring på Latinskolan i Malmö och senare blev jag civilekonom på Lunds universitet med inriktning Marknadsföring. Jag är utbildad miljöekonom och miljöarbete har alltid varit viktigt för mig. Innan kärleken förde mig till Ystad så bodde jag och mina 1000 lövmaskar i en lägenhet i Malmö i 10 år.

Montessorimetoden bygger på

  • Respekt
  • Förberedd miljö
  • Ansvar och frihet
  • Helheten före detaljerna

Metoden innebär ett sätt att lära som främjar utvecklingen av självständiga människor.

Köanmälan för Villa Montessori

Köanmäl ditt barn för förskola och skolgång på Villa Montessoris båda skolor Villa MY och Villa SM(2020)