Villa Montessori Ystad

Villa MY - Regementet

Villa MY- Regementet är en liten, trygg fristående förskola, förskoleklass, skola och fritidshem för barn från1 till 12 år med lokaler i östra delen av Ystad nära skog, hav och stad. Entreprenörskap och hälsa följer hela skolgången som en röd trygg tråd från 1-12 år – välkommen!

Villa MY - Sjöstaden

Villa MY – Sjöstaden öppnade ht 21 i inspirerande nybyggda lokaler i Västra Sjöstaden, Ystad och utbildar årligen upp till 200 barn fördelat i förskola till grundskolans årskurs 6. Naturvetenskap och hälsa följer hela skolgången som en röd trygg tråd från 1-12 år – välkommen!

Villa MY – Villa Montessori Ystad

Liten och trygg – två montessoriskolor för alla barn att växa i

Villa MY erbjuder små, trygga och fristående skolor. Skolorna är för barn 1 till 12 år och omfattar förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Undervisningen i våra skolor sker enligt montessorimetoden samt följer de läroplaner och lagar som reglerar förskola och skolverksamhet. Huvudman för våra skolor är Monteprenör AB med säte i Ystad.

Montessorimetoden bygger på

Respekt • Förberedd miljö • Ansvar och frihet • Helheten före detaljerna

Våra barn och elever utbildas att bli självständiga människor, nyfikna fredsbevarande världsmedborgare.

Kalender för Villa MY Regementet och Sjöstaden

Nyheter och aktuella händelser