Ledighetsansökan

Ledighet för barn i förskoleklass och skola

Alla barn i Sverige har skolplikt enligt 7 kap Skollagen, dvs de har en ovillkorlig rätt att gå i skolan. Det är vårdnadshavarens uppgift att se till att barnet fullgör sin skolplikt. Sjukfrånvaro ska alltid lämnas till skolan via InfoMentor. All annan frånvaro ska skriftligen anmälas på nedanstående blankett och godkännas av rektor. Upp till 10 dagars ledighet per läsår är riktmärke för vad som är OK, dagar utöver detta krävs synnerliga skäl för att beviljas.

Ladda ner blankett för ledighetsansökan