Kunskap & supportcenter
för medarbetare

Villa MYs kunskap & supportcenter

Här hittar du som medarbetare svar och information om verksamheten och våra verktyg.

Villa MYs kunskap & Supportcenter är Villa MYs portal där du kan söka och finna aktuell information som gäller för våra verksamheter. Skulle du inte hitta information så kan du enkelt skapa ett ärende som du kan följa via portalen och din e-post.

Kunskapscenter

Kunskapscentret är uppdelat i kategorier med tillhörande artiklar. Dessa kommer utökas med tiden och kompletteras med ny information. Du kan också enkelt söka i hela kunskapscentret för att hitta rätt information.

Felanmälan – Fastighetsförvaltning

Nu ska alla felanmälningar för fastighetsförvaltning gå via supportcentret. Detta gör det enklare att för våra fastighetstekniker att hantera och återkoppla.
Logga in via mobil eller dator till portalen och klicka på ”Nytt Supportärende”.

Support – Inköp – IT

Du kan också skicka andra ärenden som kan gälla andra delar i verksamheten som inköp och IT-support
Logga in via mobil eller dator till portalen och klicka på ”Nytt Supportärende”.

Här finner du Villa MYs kunskap & supportcenter

Nyheter och aktuella händelser