Förskola

Emilie Norberg
förskolerektor, montessoripedagog
+46(0)733 455269
Registrera schema på PrestoHome respektive Ystads kommun 
https://minasidor.ystad.se/s/skolaochforskola

Sjukanmälan förskola
PrestoHome till mobil enhet (kräver kod)

Lilla Diamanten: 0733-455 278
Lilla Kristallen: 0733-455 270
Stora Diamanten: 0733-455-268
Stora Kristallen: 0733-455 271

Grundskola

Karin Kärnefelt 
Rektor, montessorigrundskollärare
0733-455 401

Sjukanmälan skola och fritidshem
PrestoHome för mobil enhet (kräver kod)
0733-455 280 (fritids)

Fritidshem

0733-455 280 Ametisten 0733-455 299 Safiren

Elevhälsa

Skolsköterska Anna Bergmark
Specialpedagog Helene Holmberg

Skolrestaurang Gyllene Gaffeln

skolkoket@villamy.se
Instagram: villamontessoriystad

Kontakta oss

Medgivande *

1 + 9 =