Förskola
3/5 kl 16-18 Villa MY Sjöstaden
4/5 kl 16-18 Villa MY Regementet

Skola F-6
4/5 kl 16-18 Villa MY Sjöstaden
3/5 kl 16-18 Villa MY Regementet

Övrig tid efter överenskommelse med rektor eller biträdande rektor
Varmt välkommen till Villa MY