Förskola
17/11 kl 15-17 Villa MY Sjöstaden
24/11 kl 15-17 Villa MY Regementet
1/2 kl 15-17 Villa MY Sjöstaden
2/2 kl 15-17 Villa MY Regementet

Skola/fritidshem
11/1 kl 15-17 Villa MY Regementet
12/1 kl 15-17 Villa MY Sjöstaden

Övrig tid efter överenskommelse med rektor eller biträdande rektor
Välkommen till Villa MY