Välkommen till Villa MY!

Liten och trygg montessoriskola för alla barn att växa i

Villa MY är en liten, trygg fristående förskola, förskoleklass, skola och fritidshem för barn från ett till tolv år. Undervisningen sker enligt montessorimetoden samt följer de läroplaner och lagar som reglerar förskola och skolverksamhet. Entreprenörskap och hälsa följer hela skolgången som en röd tråd.

Montessorimetoden bygger på fyra moment:

  • Respekt för barnet, för individen
  • En förberedd miljö
  • Ansvar och frihet
  • Helheten före detaljerna

Metoden innebär ett sätt att lära som främjar utvecklingen av självständiga människor.