Välkommen till
Villa Montessori Ystad (Villa MY)
Villa Sjöstadens Montessori

Liten och trygg montessoriskola för alla barn att växa i

Villa MY är en liten, trygg fristående förskola, förskoleklass, skola och fritidshem för barn från ett till tolv år med lokaler i östra delen av Ystad nära skog, hav och stad. Huvudman för Villa MY och Villa Sjöstadens Montessori är Monteprenör AB med säte i Ystad. Hösten 2020 öppnar förhoppningsvis Villa Sjöstadens Montessori i Västra Sjöstaden (Ystad) i nybyggda lokaler och kommer likt Villa MY utbilda 150-200 barn och elever fördelat i förskola till grundskolans år 6. Undervisningen i våra skolor sker enligt montessorimetoden samt följer de läroplaner och lagar som reglerar förskola och skolverksamhet. Entreprenörskap och hälsa följer hela skolgången som en röd tråd.

Montessorimetoden bygger på fyra moment:

  • Respekt för barnet, för individen
  • En förberedd miljö
  • Ansvar och frihet
  • Helheten före detaljerna

Metoden innebär ett sätt att lära som främjar utvecklingen av självständiga människor.