Filmen ”Välkommen till Villa Montessori Ystad!” visar delar av den pedagogiska verksamheten av våra skolor. Filmen producerades av Sofia Thun tillsammans med våra underbara elever och pedagoger under 2020.